نوشته های تازه
خانه / مدیر وب سایت

مدیر وب سایت

آموزشگاه زبان های خارجی افق سپید

اصول یادگیری زبان خارجی

زبان یکی از مهمترین راه‏‌های ارتباطی انسان‏‌هاست و تأثیر بسیار مهمی در تکامل انسان و جوامع بشری داشته است، از این رو ضروریست که این مهمترین وسیله‏‌ی خدادادی را به بهترین شکل یاد بگیریم. در مبحث یادگیری زبان چهار مهارت شنیدن، خواندن، صحبت کردن و نوشتن وجود دارند. تا صحبتی ...

توضیحات بیشتر »